pcntl_signal_dispatch

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

pcntl_signal_dispatchCalls signal handlers for pending signals

Descrierea

pcntl_signal_dispatch ( void ) : bool

The pcntl_signal_dispatch() function calls the signal handlers installed by pcntl_signal() for each pending signal.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 pcntl_signal_dispatch() example

<?php
echo "Installing signal handler...\n";
pcntl_signal(SIGHUP,  function($signo) {
     echo 
"signal handler called\n";
});

echo 
"Generating signal SIGHUP to self...\n";
posix_kill(posix_getpid(), SIGHUP);

echo 
"Dispatching...\n";
pcntl_signal_dispatch();

echo 
"Done\n";

?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Installing signal handler...
Generating signal SIGHUP to self...
Dispatching...
signal handler called
Done

A se vedea și