radius_put_vendor_attr

(PECL radius >= 1.1.0)

radius_put_vendor_attrAttaches a vendor specific binary attribute

Descrierea

radius_put_vendor_attr ( resource $radius_handle , int $vendor , int $type , string $value [, int $options = 0 [, int $tag ]] ) : bool

Attaches a vendor specific binary attribute to the current RADIUS request.

Notă:

O interpelare trebuie să fie creată cu ajutorul radius_create_request()înainte ca această funcție să poată fi apelată.

Parametri

radius_handle

Resursa RADIUS.

vendor

ID-ul vânzătorului (producătorului).

type

Tipul atributului.

value

The attribute value, which will be treated as a raw binary string.

options

O mască de biți a opțiunilor atributului. Opțiunile disponibile includ RADIUS_OPTION_TAGGED și RADIUS_OPTION_SALT.

tag

Eticheta atributului. Acest parametru e ignorat dacă nu a fost stabilită opțiunea RADIUS_OPTION_TAGGED.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
PECL radius 1.3.0 The options and tag parameters were added.

Exemple

Example #1 radius_put_vendor_attr() example

<?php
if (!radius_put_vendor_attr($resRADIUS_VENDOR_MICROSOFTRAD_MICROSOFT_MS_CHAP_CHALLENGE$challenge)) {
    echo 
'RadiusError:' radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>

A se vedea și