random_int

(PHP 7)

random_intGenerates cryptographically secure pseudo-random integers

Descrierea

random_int ( int $min , int $max ) : int

Generates cryptographic random integers that are suitable for use where unbiased results are critical, such as when shuffling a deck of cards for a poker game.

Sursele de valori aleatorii utilizate pentru această funcție sunt următoarele:

  • Pe Windows se va utiliza întotdeauna » CryptGenRandom().
  • Pe Linux se va utiliza apelul de sistem (syscall) » getrandom(2) dacă este disponibil.
  • Pe alte platforme se va utiliza /dev/urandom.
  • Dacă nici una din sursele menționate nu sunt disponibile, va fi emisă o excepție Exception.

Notă: Cu toate că această funcție a fost adăugată în PHP 7.0, o » implementare în spațiul utilizatorului este disponibilă pentru PHP de la versiunea 5.2 până la 5.6 inclusiv.

Parametri

min

The lowest value to be returned, which must be PHP_INT_MIN or higher.

max

The highest value to be returned, which must be less than or equal to PHP_INT_MAX.

Valorile întoarse

Returns a cryptographically secure random integer in the range min to max, inclusive.

Erori/Excepții

  • Dacă nu poate fi găsită o sursă potrivită de valori aleatorii, va fi emisă o excepție Exception.
  • Dacă sunt furnizați parametri incorecți, va fi emisă o excepție TypeError.
  • If max is less than min, an Error will be thrown.

Exemple

Example #1 random_int() example

<?php
var_dump
(random_int(100999));
var_dump(random_int(-10000));
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

int(248)
int(-898)

A se vedea și

  • random_bytes() - Generates cryptographically secure pseudo-random bytes