register_tick_function

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

register_tick_functionRegister a function for execution on each tick

Descrierea

register_tick_function ( callable $function [, mixed $... ] ) : bool

Registers the given function to be executed when a tick is called.

Parametri

function

The function to register.

...

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 register_tick_function() example

<?php
declare(ticks=1);

// using a function as the callback
register_tick_function('my_function'true);

// using an object->method
$object = new my_class();
register_tick_function(array(&$object'my_method'), true);
?>

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.3.0 Ticks are now supported on threaded web server modules.

Note

Avertizare

register_tick_function() should not be used with threaded web server modules with PHP 5.2 or lower.

A se vedea și