rmdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

rmdirRemoves directory

Descrierea

rmdir ( string $dirname [, resource $context ] ) : bool

Attempts to remove the directory named by dirname. The directory must be empty, and the relevant permissions must permit this. A E_WARNING level error will be generated on failure.

Parametri

dirname

Path to the directory.

context

Notă: Susținrea contextelor a fost adăugată începând cu PHP 5.0.0. Pentru o descriere a contextelor, referiți-vă la Streams.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 rmdir() example

<?php
if (!is_dir('examples')) {
    
mkdir('examples');
}

rmdir('examples');
?>

Note

Notă: Când este activat modul securizat , PHP verifică dacă directorul în care doriți să operați are același UID (proprietar) ca și script-ul care se execută.

A se vedea și