session_commit

(PHP 4 >= 4.4.0, PHP 5, PHP 7)

session_commitPseudonim pentru session_write_close()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: session_write_close().