setthreadtitle

(PECL proctitle >= 0.1.2)

setthreadtitleSet the thread title

Descrierea

setthreadtitle ( string $title ) : bool

Sets the thread title.

Parametri

title

The title to use as the thread title.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 setthreadtitle() example

Running the example below will change the thread title (visible with ps c for example).

<?php
setthreadtitle
("myscript");
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

$ ps c
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
 1178 pts/3    S      0:00 myscript

A se vedea și