shm_remove

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

shm_removeRemoves shared memory from Unix systems

Descrierea

shm_remove ( resource $shm_identifier ) : bool

shm_remove() removes the shared memory shm_identifier. All data will be destroyed.

Parametri

shm_identifier

The shared memory identifier as returned by shm_attach()

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și