shuffle

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

shuffleShuffle an array

Descrierea

shuffle ( array &$array ) : bool

This function shuffles (randomizes the order of the elements in) an array. It uses a pseudo random number generator that is not suitable for cryptographic purposes.

Parametri

array

The array.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.1.0 The internal randomization algorithm has been changed to use the » Mersenne Twister Random Number Generator instead of the libc rand function.

Exemple

Example #1 shuffle() example

<?php
$numbers 
range(120);
shuffle($numbers);
foreach (
$numbers as $number) {
    echo 
"$number ";
}
?>

Note

Notă: Această funcție atribuie chei noi elementelor din array. Ea va elimina cheile existente, care posibil au fost atribuite, în loc doar să rearanjeze cheile.

A se vedea și