snmp3_set

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

snmp3_setSet the value of an SNMP object

Descrierea

snmp3_set ( string $host , string $sec_name , string $sec_level , string $auth_protocol , string $auth_passphrase , string $priv_protocol , string $priv_passphrase , string $object_id , string $type , string $value [, int $timeout = 1000000 [, int $retries = 5 ]] ) : bool

snmp3_set() is used to set the value of an SNMP object specified by the object_id.

Even if the security level does not use an auth or priv protocol/password valid values have to be specified.

Parametri

host

The hostname of the SNMP agent (server).

sec_name

the security name, usually some kind of username

sec_level

the security level (noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv)

auth_protocol

the authentication protocol (MD5 or SHA)

auth_passphrase

the authentication pass phrase

priv_protocol

the privacy protocol (DES or AES)

priv_passphrase

the privacy pass phrase

object_id

The SNMP object id.

type

Regulile MIB definesc tipul fiecărui identificator al obiectului. El trebuie specificat printr-un singur caracter din lista ce urmează.

types
=Tipul este extras din MIB
iINTEGER
uINTEGER
sSTRING
xHEX STRING
dDECIMAL STRING
nNULLOBJ
oOBJID
tTIMETICKS
aIPADDRESS
bBITS

Dacă a fost definit OPAQUE_SPECIAL_TYPES la compilarea bibliotecii SNMP, următoarele de asemenea sunt valide:

types
Uint64 fără semn
Iint64 cu semn
Ffloat
Ddouble

Majoritatea acestora vor utiliza tipul cel mai evident în corespondență cu ASN.1. 's', 'x', 'd' și 'b' sunt toate diferite modalități de a specifica o valoare OCTET STRING, iar tipul 'u' fără semn este utilizat și pentru a menține valori Gauge32.

Dacă fișierele MIB sunt încărcate în arborele MIB cu "snmp_read_mib" sau specificându-le în configurația libsnmp, '=' poate fi utilizat în calitate de parametru type pentru toate identificatoarele obiectelor, deoarece tipul poate fi apoi citit automat din MIB.

Atrageți atenția că există două modalități de a stabili o variabilă de tip BITS ca de exemplu "SYNTAX BITS {telnet(0), ftp(1), http(2), icmp(3), snmp(4), ssh(5), https(6)}":

  • Utilizând tipul "b" și o listă de numere-biți. Această metodă nu este recomandată deoarece o interpelare GET pentru același OID va întoarce de ex. 0xF8.
  • Utilizând tipul "x" și un număr hexadecimal, dar fără(!) prefixul obișnuit "0x".

Vedeți secțiunea cu exemple pentru mai multe detalii.

value

The new value

timeout

The number of microseconds until the first timeout.

retries

The number of times to retry if timeouts occur.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

If the SNMP host rejects the data type, an E_WARNING message like "Warning: Error in packet. Reason: (badValue) The value given has the wrong type or length." is shown. If an unknown or invalid OID is specified the warning probably reads "Could not add variable".

Exemple

Example #1 Using snmp3_set()

<?php
  snmp3_set
('localhost''james''authPriv''SHA''secret007''AES''secret007''IF-MIB::ifAlias.3''s'"foo");
?>

Example #2 Using snmp3_set() for setting BITS SNMP object id

<?php
  snmp3_set
('localhost''james''authPriv''SHA''secret007''AES''secret007''FOO-MIB::bar.42''b''0 1 2 3 4');
// or
  
snmp3_set('localhost''james''authPriv''SHA''secret007''AES''secret007''FOO-MIB::bar.42''x''F0');
?>