socket_set_blocking

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

socket_set_blockingPseudonim pentru stream_set_blocking()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: stream_set_blocking().