srand

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

srandSeed the random number generator

Descrierea

srand ([ int $seed ] ) : void

Seeds the random number generator with seed or with a random value if no seed is given.

Notă: Nu este nevoie de a însămânța generatorul de numere aleatoare cu ajutorul srand() sau mt_srand(), deoarece aceasta se efectuează în mod automat.

Notă: As of PHP 7.1.0, srand() has been made an alias of mt_srand().

Parametri

seed

An arbitrary integer seed value.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.1.0 srand() has been made an alias of mt_srand().

Exemple

Example #1 srand() example

<?php
// seed with microseconds
function make_seed()
{
  list(
$usec$sec) = explode(' 'microtime());
  return 
$sec $usec 1000000;
}
srand(make_seed());
$randval rand();
?>

A se vedea și

  • rand() - Generate a random integer
  • getrandmax() - Show largest possible random value
  • mt_srand() - Seeds the Mersenne Twister Random Number Generator