stream_filter_remove

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

stream_filter_removeRemove a filter from a stream

Descrierea

stream_filter_remove ( resource $stream_filter ) : bool

Removes a stream filter previously added to a stream with stream_filter_prepend() or stream_filter_append(). Any data remaining in the filter's internal buffer will be flushed through to the next filter before removing it.

Parametri

stream_filter

The stream filter to be removed.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Dynamically refiltering a stream

<?php
/* Open a test file for reading and writing */
$fp fopen("test.txt""rw");

$rot13_filter stream_filter_append($fp"string.rot13"STREAM_FILTER_WRITE);
fwrite($fp"This is ");
stream_filter_remove($rot13_filter);
fwrite($fp"a test\n");

rewind($fp);
fpassthru($fp);
fclose($fp);

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

Guvf vf a test

A se vedea și