stream_is_local

(PHP 5 >= 5.2.4, PHP 7)

stream_is_localChecks if a stream is a local stream

Descrierea

stream_is_local ( mixed $stream_or_url ) : bool

Checks if a stream, or a URL, is a local one or not.

Parametri

stream_or_url

The stream resource or URL to check.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 stream_is_local() example

Basic usage example.

<?php
var_dump
(stream_is_local("http://example.com"));
var_dump(stream_is_local("/etc"));
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

bool(false)
bool(true)