sys_get_temp_dir

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7)

sys_get_temp_dirReturns directory path used for temporary files

Descrierea

sys_get_temp_dir ( void ) : string

Returns the path of the directory PHP stores temporary files in by default.

Valorile întoarse

Returns the path of the temporary directory.

Exemple

Example #1 sys_get_temp_dir() example

<?php
// Create a temporary file in the temporary 
// files directory using sys_get_temp_dir()
$temp_file tempnam(sys_get_temp_dir(), 'Tux');

echo 
$temp_file;
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

C:\Windows\Temp\TuxA318.tmp

A se vedea și