timezone_identifiers_list

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

timezone_identifiers_listPseudonim pentru DateTimeZone::listIdentifiers()

Descrierea

Această funcție este pseudonim pentru: DateTimeZone::listIdentifiers()