udm_crc32

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.1.0, PECL mnogosearch >= 1.0.0)

udm_crc32Return CRC32 checksum of given string

Descrierea

udm_crc32 ( resource $agent , string $str ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.