udm_free_agent

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5 < 5.1.0, PECL mnogosearch >= 1.0.0)

udm_free_agentFree mnoGoSearch session

Descrierea

udm_free_agent ( resource $agent ) : int

Freeing up memory allocated for agent session.

Parametri

agent

A link to Agent, received after call to udm_alloc_agent().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.