udm_free_res

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5 < 5.1.0, PECL mnogosearch >= 1.0.0)

udm_free_resFree mnoGoSearch result

Descrierea

udm_free_res ( resource $res ) : bool

Freeing up memory allocated for results.

Parametri

res

A link to a result identifier, received after call to udm_find().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.