uopz_redefine

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_redefineRedefine a constant

Descrierea

uopz_redefine ( string $constant , mixed $value ) : bool
uopz_redefine ( string $class , string $constant , mixed $value ) : bool

Redefines the given constant as value

Parametri

class

The name of the class containing the constant

constant

The name of the constant

value

The new value for the constant, must be a valid type for a constant variable

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 uopz_redefine() example

<?php
define
("MY"100);

uopz_redefine("MY"1000);

echo 
MY;
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

1000