uopz_undefine

(PECL uopz 1, PECL uopz 2, PECL uopz 5, PECL uopz 6)

uopz_undefineUndefine a constant

Descrierea

uopz_undefine ( string $constant ) : bool
uopz_undefine ( string $class , string $constant ) : bool

Removes the constant at runtime

Parametri

class

The name of the class containing constant

constant

The name of an existing constant

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 uopz_undefine() example

<?php
define
("MY"true);

uopz_undefine("MY");

var_dump(defined("MY"));
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

bool(false)