var_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

var_exportAfișează sau întoarce o reprezentare string, ce poate fi prelucrată, a unei variabile

Descrierea

var_export ( mixed $expression [, bool $return = false ] ) : mixed

var_export() poate obține informația structurată despre variabila dată. Este similară cu var_dump() cu o singură excepție: reprezentarea întoarsă este cod PHP valid.

Parametri

expression

Variabila pe care doriți să o exportați.

return

Dacă este utilizat și stabilit în TRUE, var_export() va întoarce reprezentarea variabilei în loc să o afișeze.

Valorile întoarse

Întoarce reprezentarea variabilei când parametrul return este utilizat și evaluează în TRUE. În caz contrar, această funcție va întoarce NULL.

Note

Notă:

Când este utilizat parametrul return, această funcție efectuează buferizarea internă a ieșirilor, de aceea nu poate fi utilizată în interiorul funcției de apel invers (callback) ob_start().

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.1.0 Posibilitatea de a exporta clase și tablouri conținând clase utilizând metoda magică __set_state().

Exemple

Example #1 Exemple var_export()

<?php
$a 
= array (12, array ("a""b""c"));
var_export($a);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

array (
 0 => 1,
 1 => 2,
 2 =>
 array (
  0 => 'a',
  1 => 'b',
  2 => 'c',
 ),
)
<?php

$b 
3.1;
$v var_export($btrue);
echo 
$v;

?>

Exemplul de mai sus va afișa:

3.1

Example #2 Exportarea claselor începând cu PHP 5.1.0

<?php
class { public $var; }
$a = new A;
$a->var 5;
var_export($a);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

A::__set_state(array(
  'var' => 5,
))

Example #3 Utilizarea __set_state() (începând cu PHP 5.1.0)

<?php
class A
{
    public 
$var1;
    public 
$var2;

    public static function 
__set_state($an_array)
    {
        
$obj = new A;
        
$obj->var1 $an_array['var1'];
        
$obj->var2 $an_array['var2'];
        return 
$obj;
    }
}

$a = new A;
$a->var1 5;
$a->var2 'foo';

eval(
'$b = ' var_export($atrue) . ';'); // $b = A::__set_state(array(
                                            //    'var1' => 5,
                                            //    'var2' => 'foo',
                                            // ));
var_dump($b);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

object(A)#2 (2) {
 ["var1"]=>
 int(5)
 ["var2"]=>
 string(3) "foo"
}

Note

Notă:

Variabile de tip resource nu pot fi exportate cu această funcție.

Notă:

var_export() nu prelucrează referințe circulare, deoarece ar fi aproape imposibil de a genera cod PHP prelucrabil în acest caz. Dacă doriți să faceți ceva cu reprezentarea deplină a unui tablou sau obiect, utilizați serialize().

Avertizare

Când var_export() exportă obiecte, în denumirea clasei nu se include backslash-ul din față (pentru clasele cu spații de nume), pentru a maximiza compatibilitatea.

Notă:

Pentru a putea evalua codul PHP generat de var_export(), toate obiectele procesate trebuie să implementeze metoda magică __set_state. Observați că StdClass nu implementează __set_state().

A se vedea și

 • print_r() - Afișează informație lizibilă de om despre o variabilă
 • serialize() - Generează o reprezentare ce poate fi stocată a unei valori
 • var_dump() - Afișează informația despre o variabilă