xattr_remove

(PECL xattr >= 0.9.0)

xattr_remove Remove an extended attribute

Descrierea

xattr_remove ( string $filename , string $name [, int $flags = 0 ] ) : bool

This function removes an extended attribute of a file.

Atributele extinse au două spații de nume diferite: spațiul de nume al utilizatorilor și spațiul de nume root. Spațiul de nume al utilizatorilor e disponibil tuturor, în timp ce spațiul de nume root este disponibil numai utilizatorilor cu privilegii de root. xattr operează implicit în spațiul utilizatorilor, dar aceasta poate fi schimbat cu parametrul flags.

Parametri

filename

The file from which we remove the attribute.

name

The name of the attribute to remove.

flags

Supported xattr flags
XATTR_DONTFOLLOW Do not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.
XATTR_ROOT Set attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 Removes all extended attributes of a file

<?php
$file 
'some_file';
$attributes xattr_list($file);

foreach (
$attributes as $attr_name) {
    
xattr_remove($file$attr_name);
}
?>

A se vedea și