XMLWriter::fullEndElement

xmlwriter_full_end_element

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL xmlwriter >= 2.0.4)

XMLWriter::fullEndElement -- xmlwriter_full_end_elementEnd current element

Descrierea

Stil obiect-orientat

XMLWriter::fullEndElement ( void ) : bool

Stil procedural

xmlwriter_full_end_element ( resource $xmlwriter ) : bool

End the current xml element. Writes an end tag even if the element is empty.

Parametri

xmlwriter

Numai pentru apelurile procedurale. Resursa XMLWriter care este modificată. Această resursă se obține în urma apelării xmlwriter_open_uri() sau xmlwriter_open_memory ().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și