zip_close

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PECL zip >= 1.0.0)

zip_closeClose a ZIP file archive

Descrierea

zip_close ( resource $zip ) : void

Closes the given ZIP file archive.

Parametri

zip

A ZIP file previously opened with zip_open().

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și