zlib_encode

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

zlib_encodeCompress data with the specified encoding

Descrierea

zlib_encode ( string $data , int $encoding [, int $level = -1 ] ) : string

Compress data with the specified encoding.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

data

The data to compress.

encoding

The compression algorithm. Either ZLIB_ENCODING_RAW, ZLIB_ENCODING_DEFLATE or ZLIB_ENCODING_GZIP.

level

Valorile întoarse

Exemple

Example #1 zlib_encode() example

<?php
$str 
'hello world';
$enc zlib_encode($strZLIB_ENCODING_DEFLATE);
echo 
bin2hex($enc);
?>

Exemplul de mai sus va afișa:

789ccb48cdc9c95728cf2fca4901001a0b045d

A se vedea și