HRTime\PerformanceCounter::getTicks

(PECL hrtime >= 0.6.0)

HRTime\PerformanceCounter::getTicksCurrent ticks from the system

Descrierea

public static HRTime\PerformanceCounter::getTicks ( void ) : int

Returns the ticks count.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns integer indicating the ticks count.