Amazon EC2

PHP se instalează pe » platforma cloud EC2.

A se vedea și » SDK AWS pentru PHP.