IntlBreakIterator::following

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

IntlBreakIterator::following Advance the iterator to the first boundary following specified offset

Descrierea

public IntlBreakIterator::following ( int $offset ) : int

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

offset

Valorile întoarse