Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP.

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/judy

Installation on Linux Systems

From sources

Download and install » libJudy, then :

   phpize
   ./configure --with-judy[=DIR]
   make
   make test
   make install
  

Ubuntu/Debian

libJudy can be installed with apt-get :

  apt-get install libjudydebian1 libjudy-dev
  
Then by installing the Judy extension from PECL or from the sources.

Installation on Windows Systems

Download » libJudy, then extract the sources and open the Visual Studio command prompt and navigate to the source directory. Then execute :

build
This creates "Judy.lib", copy this into the php-sdk library folder and name it "libJudy.lib" Then copy the include file "judy.h" into the php-sdk includes folder.

Next, the PHP Judy extension can be installed from PECL or from the sources by extracting the pecl/judy into your build folder where the build scripts will be able to pick it up, e.g.:

  C:\php\pecl\judy\
  
If your source of PHP is located in:
  C:\php\src\
  
The rest of the steps is pretty straight forward, like any other external extension:
  buildconf
  configure --with-judy=shared
  nmake
  

Installation on macOS

Download and install » libJudy. Then install the Judy extension from PECL or from the sources.