Cuvântul cheie Final

PHP 5 a introdus cuvântul cheie final care, pus la începutul definiției pentru metodă, o va împiedica să poată fi moștenită de o altă clasă. Iar dacă însăși clasa va fi definită ca finală, atunci ea nu va mai putea fi extinsă.

Example #1 Exemplu de utilizare Final în definiția metodelor

<?php
class BaseClass {
   public function 
test() {
       echo 
"BaseClass::test() apelată\n";
   }
   
   final public function 
moreTesting() {
       echo 
"BaseClass::moreTesting() apelată\n";
   }
}

class 
ChildClass extends BaseClass {
   public function 
moreTesting() {
       echo 
"ChildClass::moreTesting() apelată\n";
   }
}
// Rezultă: Fatal error: Cannot override final method BaseClass::moreTesting()
?>

Example #2 Exemplu de utilizare Final în definiția claselor

<?php
final class BaseClass {
   public function 
test() {
       echo 
"BaseClass::test() apelată\n";
   }

   
// Aici nu contează dacă adăugăm cuvântul final în definiția metodei
   
final public function moreTesting() {
       echo 
"BaseClass::moreTesting() apelată\n";
   }
}

class 
ChildClass extends BaseClass {
}
// Rezultă: Fatal error: Class ChildClass may not inherit from final class (BaseClass)
?>

Notă: De reținut: Cuvântul cheie final poate fi folosit numai pentru clase sau metode. Nu și pentru proprietățile unei clase.