Instalarea

Această extensie » PECL nu este încorporată în PHP. Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/lzf.

In order to use these functions you must compile PHP with lzf support by using the --with-lzf[=DIR] configure option. You may also pass --enable-lzf-better-compression to optimize LZF for space rather than speed.

Windows users will enable php_lzf.dll inside of php.ini in order to use these functions. O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.