Clase noi

Următoarele clase au fost introduse în PHP 5.2.0:

 • DateTime
 • DateTimeZone
 • RegexIterator - extinde FilterIterator; implementează Iterator, Traversable, OuterIterator Constante:
  • RegexIterator::ALL_MATCHES
  • RegexIterator::GET_MATCH
  • RegexIterator::MATCH
  • RegexIterator::REPLACE
  • RegexIterator::SPLIT
  • RegexIterator::USE_KEY
  Proprietăți:
  • public replacement
  Metode:
  • RegexIterator::__construct(Iterator it, string regex [, int mode [, int flags [, int preg_flags]]]) - Creează un RegexIterator dintr-un alt iterator și o expresie regulară
  • bool RegexIterator::accept() - Potrivește (string)current() conform expresiei regulare
  • bool RegexIterator::getFlags() - Întoarce fanioanele operaționale curente
  • bool RegexIterator::getMode() - Întoarce modul operațional curent
  • bool RegexIterator::getPregFlags() - Întoarce fanioanele PREG curente (dacă se utilizează) sau NULL
  • bool RegexIterator::setFlags(int new_flags) - Stabilește fanioanele operaționale
  • bool RegexIterator::setMode(int new_mode) - Stabilește noul mod operațional
  • bool RegexIterator::setPregFlags(int new_flags) - Stabilește fanioanele PREG
 • RecursiveRegexIterator Constante:
  • RecursiveRegexIterator::ALL_MATCHES
  • RecursiveRegexIterator::GET_MATCH
  • RecursiveRegexIterator::MATCH
  • RecursiveRegexIterator::REPLACE
  • RecursiveRegexIterator::SPLIT
  • RecursiveRegexIterator::USE_KEY
  Metode:
  • RecursiveRegexIterator::__construct(RecursiveIterator it, string regex [, int mode [, int flags [, int preg_flags]]]) - Creează un RecursiveRegexIterator dintr-un alt iterator recursiv și o expresie regulară
  • RecursiveRegexIterator RecursiveRegexIterator::getChildren() - Întoarce fiii iteratorului intern, ce se conțin într-un RecursiveRegexIterator
  • bool RecursiveRegexIterator::hasChildren() - Verifică dacă elementul curent al iteratorului intern posedă fii