Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » https://pecl.php.net/package/mnogosearch.

Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL și nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 5.1.0

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

Notă:

PHP contains built-in MySQL access library, which can be used to access MySQL. It is known that mnoGoSearch is not compatible with this built-in library and can work only with generic MySQL libraries. Thus, if you use mnoGoSearch with MySQL, during PHP configuration you have to indicate the directory of your MySQL installation, that was used during mnoGoSearch configuration, i.e. for example: --with-mnogosearch --with-mysql=/usr .