RarArchive::close

rar_close

(PECL rar >= 2.0.0)

RarArchive::close -- rar_closeClose RAR archive and free all resources

Descrierea

Stil obiect-orientat (method):

public RarArchive::close ( void ) : bool

Stil procedural:

rar_close ( RarArchive $rarfile ) : bool

Close RAR archive and free all allocated resources.

Parametri

rarfile

A RarArchive object, opened with rar_open().

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
2.0.0 The RAR entries returned by RarArchive::getEntry() and RarArchive::getEntries() are now invalidated when calling this method. This means that all instance methods called for such entries and not guaranteed to succeed.

Exemple

Example #1 Stil obiect-orientat

<?php
$rar_arch 
RarArchive::open('latest_winrar.rar');
echo 
$rar_arch."\n";
$rar_arch->close();
echo 
$rar_arch."\n";
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

RAR Archive "D:\php_rar\trunk\tests\latest_winrar.rar"
RAR Archive "D:\php_rar\trunk\tests\latest_winrar.rar" (closed)

Example #2 Stil procedural

<?php
$rar_arch 
rar_open('latest_winrar.rar');
echo 
$rar_arch."\n";
rar_close($rar_arch);
echo 
$rar_arch."\n";
?>