Funcții IMAP

A se vedea și

Acest document nu poate cuprinde toate amănuntele subiectelor atinse de funcțiile date. Informații suplimentare sunt oferite de documentația codului-sursă al bibliotecii c-client (docs/internal.txt) și de utmătoarele documente RFC:

O privire generală de detaliu este disponibilă în cărțile » Programming Internet Email de David Wood și » Managing IMAP de Dianna Mullet & Kevin Mullet.

Cuprins