ReflectionExtension::export

(PHP 5, PHP 7)

ReflectionExtension::exportExport

Descrierea

public static ReflectionExtension::export ( string $name [, string $return = FALSE ] ) : string

Exports a reflected extension. The output format of this function is the same as the CLI argument --re [extension].

Parametri

name

Reflecția ce va fi exportată.

return

Stabilirea valorii TRUE va duce la întoarcerea valorii exportate, și nu la emiterea ei. Stabilirea în FALSE (valoarea implicită) va efectua operația opusă.

Valorile întoarse

Dacă parametrul return este stabilit în TRUE, atunci valoarea exportată este întoarsă ca un string, în caz contrar este întors NULL.

A se vedea și