ReflectionFunctionAbstract::getParameters

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

ReflectionFunctionAbstract::getParametersGets parameters

Descrierea

public ReflectionFunctionAbstract::getParameters ( void ) : array

Get the parameters as an array of ReflectionParameter.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The parameters, as a ReflectionParameter object.

A se vedea și