$_FILES

$HTTP_POST_FILES [deprecated]

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7)

$_FILES -- $HTTP_POST_FILES [deprecated]HTTP File Upload variables

Descrierea

An associative array of items uploaded to the current script via the HTTP POST method. The structure of this array is outlined in the POST method uploads section.

$HTTP_POST_FILES contains the same initial information, but is not a superglobal. (Note that $HTTP_POST_FILES and $_FILES are different variables and that PHP handles them as such)

Note

Notă:

Aceasta este o variabilă 'superglobală', sau globală automată. Aceasta pur și simplu înseamnă că ea este disponibilă în toate circumstanțele pe parcursul script-ului. Nu este nevoie de a scrie global $variable; pentru a o accesa din funcții sau metode.

A se vedea și