SeekableIterator::seek

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

SeekableIterator::seekSeeks to a position

Descrierea

abstract public SeekableIterator::seek ( int $position ) : void

Seeks to a given position in the iterator.

Parametri

position

The position to seek to.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Erori/Excepții

Implementations should throw an OutOfBoundsException if the position is not seekable.

Exemple

Example #1 SeekableIterator::seek() example

Seek to the item at position 3 in the iterator (ArrayIterator implements SeekableIterator).

<?php
$array 
= array("apple""banana""cherry""damson""elderberry");
$iterator = new ArrayIterator($array);
$iterator->seek(3);
echo 
$iterator->current();
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

damson

A se vedea și