SessionHandlerInterface::open

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SessionHandlerInterface::openInitialize session

Descrierea

abstract public SessionHandlerInterface::open ( string $save_path , string $session_name ) : bool

Re-initialize existing session, or creates a new one. Called when a session starts or when session_start() is invoked.

Parametri

save_path

The path where to store/retrieve the session.

session_name

The session name.

Valorile întoarse

Valoarea întoarsă (de regulă TRUE în caz de succes, FALSE în caz de eșec). Notă: această valoare este întoarsă intern către PHP pentru procesare.

A se vedea și