SNMP::close

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SNMP::closeClose SNMP session

Descrierea

public SNMP::close ( void ) : bool

Frees previously allocated SNMP session object.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Exemple

Example #1 SNMP::close() example

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_1"127.0.0.1""public");
  
# ...
  # get, walk, etc goes here
  # ...
  
$session->close();
?>

A se vedea și