SNMP::set

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7)

SNMP::setSet the value of an SNMP object

Descrierea

public SNMP::set ( mixed $object_id , mixed $type , mixed $value ) : bool

Requests remote SNMP agent setting the value of one or more SNMP objects specified by the object_id.

Parametri

If object_id is string, both type and value must be string too. If object_id is array value must be equal-sized array containing corresponding values, type may be either string (it's value will be used for all object_id-value pairs) or equal-sized array with per-OID value. When any other parameters' combinations are used, a number of E_WARNING messages may be shown with detailed description.

object_id

The SNMP object id

When count of OIDs in object_id array is greater than max_oids object property set method will have to use multiple queries to perform requested value updates. In this case type and value checks are made per-chunk so second or subsequent requests may fail due to wrong type or value for OID requested. To mark this a warning is raised when count of OIDs in object_id array is greater than max_oids.

type

Regulile MIB definesc tipul fiecărui identificator al obiectului. El trebuie specificat printr-un singur caracter din lista ce urmează.

types
=Tipul este extras din MIB
iINTEGER
uINTEGER
sSTRING
xHEX STRING
dDECIMAL STRING
nNULLOBJ
oOBJID
tTIMETICKS
aIPADDRESS
bBITS

Dacă a fost definit OPAQUE_SPECIAL_TYPES la compilarea bibliotecii SNMP, următoarele de asemenea sunt valide:

types
Uint64 fără semn
Iint64 cu semn
Ffloat
Ddouble

Majoritatea acestora vor utiliza tipul cel mai evident în corespondență cu ASN.1. 's', 'x', 'd' și 'b' sunt toate diferite modalități de a specifica o valoare OCTET STRING, iar tipul 'u' fără semn este utilizat și pentru a menține valori Gauge32.

Dacă fișierele MIB sunt încărcate în arborele MIB cu "snmp_read_mib" sau specificându-le în configurația libsnmp, '=' poate fi utilizat în calitate de parametru type pentru toate identificatoarele obiectelor, deoarece tipul poate fi apoi citit automat din MIB.

Atrageți atenția că există două modalități de a stabili o variabilă de tip BITS ca de exemplu "SYNTAX BITS {telnet(0), ftp(1), http(2), icmp(3), snmp(4), ssh(5), https(6)}":

  • Utilizând tipul "b" și o listă de numere-biți. Această metodă nu este recomandată deoarece o interpelare GET pentru același OID va întoarce de ex. 0xF8.
  • Utilizând tipul "x" și un număr hexadecimal, dar fără(!) prefixul obișnuit "0x".

Vedeți secțiunea cu exemple pentru mai multe detalii.

value

The new value.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

Erori/Excepții

Această metodă nu emite careva excepții în mod implicit. Pentru a activa emiterea unei excepții SNMPException când au loc erori în bibliotecă trebuie stabilită o valoare corespunzătoare a parametrului clasei SNMP exceptions_enabled. Vedeți explicația SNMP::$exceptions_enabled pentru mai multe detalii.

Exemple

Example #1 Set single SNMP object id

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_2C"127.0.0.1""private");
  
$session->set('SNMPv2-MIB::sysContact.0''s'"Nobody");
?>

Example #2 Set multiple values using single SNMP::set() call

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_2C"127.0.0.1""private");
  
$session->set(array('SNMPv2-MIB::sysContact.0''SNMPv2-MIB::sysLocation.0'), array('s''s'), array("Nobody""Nowhere"));
// or
  
$session->set(array('SNMPv2-MIB::sysContact.0''SNMPv2-MIB::sysLocation.0'), 's', array("Nobody""Nowhere"));
?>

Example #3 Using SNMP::set() for setting BITS SNMP object id

<?php
  $session 
= new SNMP(SNMP::VERSION_2C"127.0.0.1""private");
  
$session->set('FOO-MIB::bar.42''b''0 1 2 3 4');
// or
  
$session->set('FOO-MIB::bar.42''x''F0');
?>

A se vedea și