SplFileInfo::getATime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getATimeGets last access time of the file

Descrierea

public SplFileInfo::getATime ( void ) : int

Gets the last access time for the file.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the time the file was last accessed.

Erori/Excepții

Throws RunTimeException on error.

A se vedea și