SplFileInfo::getPath

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getPathGets the path without filename

Descrierea

public SplFileInfo::getPath ( void ) : string

Returns the path to the file, omitting the filename and any trailing slash.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns the path to the file.

Exemple

Example #1 SplFileInfo::getPath() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/usr/bin/php');
var_dump($info->getPath());


$info = new SplFileInfo('/usr/');
var_dump($info->getPath());?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

string(8) "/usr/bin"
string(4) "/usr"

A se vedea și