SplFileInfo::getPathname

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::getPathnameGets the path to the file

Descrierea

public SplFileInfo::getPathname ( void ) : string

Returns the path to the file.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The path to the file.

Exemple

Example #1 SplFileInfo::getPathname() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/usr/bin/php');
var_dump($info->getPathname());
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

string(12) "/usr/bin/php"

A se vedea și