SplFileInfo::isReadable

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::isReadableTells if file is readable

Descrierea

public SplFileInfo::isReadable ( void ) : bool

Check if the file is readable.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns TRUE if readable, FALSE otherwise.

Exemple

Example #1 SplFileInfo::isReadable() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
var_dump($info->isReadable());

$info = new SplFileInfo('foo');
var_dump($info->isReadable());
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

bool(true)
bool(false)