SplFileInfo::setFileClass

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7)

SplFileInfo::setFileClassSets the class used with SplFileInfo::openFile()

Descrierea

public SplFileInfo::setFileClass ([ string $class_name = "SplFileObject" ] ) : void

Use this method to set a custom class which will be used when SplFileInfo::openFile() is called. The class name passed to this method must be SplFileObject or a class derived from SplFileObject.

Parametri

class_name

The class name to use when SplFileInfo::openFile() is called.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

Exemple

Example #1 SplFileInfo::setFileClass() example

<?php
// Create a class extending SplFileObject
class MyFoo extends SplFileObject {}

$info = new SplFileInfo(__FILE__);
// Set the class to use
$info->setFileClass('MyFoo');
var_dump($info->openFile());
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

object(MyFoo)#2 (0) { } 

A se vedea și