SplFileObject::getCsvControl

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

SplFileObject::getCsvControlGet the delimiter, enclosure and escape character for CSV

Descrierea

public SplFileObject::getCsvControl ( void ) : array

Gets the delimiter, enclosure and escape character used for parsing CSV fields.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns an indexed array containing the delimiter, enclosure and escape character.

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
7.4.0 The escape character can now be an empty string.
5.6.25, 7.0.10 Added the escape character to the returned array.

Exemple

Example #1 SplFileObject::getCsvControl() example

<?php
$file 
= new SplFileObject("data.txt");
print_r($file->getCsvControl());
?>

Exemplul de mai sus va afișa ceva similar cu:

Array
(
    [0] => ,
    [1] => "
    [2] => \
)

A se vedea și