SplFixedArray::rewind

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SplFixedArray::rewindRewind iterator back to the start

Descrierea

public SplFixedArray::rewind ( void ) : void

Rewinds the iterator to the beginning.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.